SZERZŐDÉSSEL KAPCSOLATOS

Mik a szerződési feltételek, mire figyeljek, láthatok egy szerződés mintát aláírás előtt?

Természetesen igen. A válasz végén található linkre kattintva megtekinthető a szerződésmintánk. Ettől egyedi esetekben, egyedi körülmények miatt eltérhetünk, közös megegyezés szerint.
Szerződéskötékor a szerződés főbb elemeit érdemes figyelni, mint a szerződő fél adatai, az előleg és a végösszeg pontossága és fizetési módja, a gyártási határidő. Azokban az esetekben, amikor lehetséges, a szerződésen fel szoktuk tüntetni a beépítés megkezdésének legkésőbbi időpontját is.
A szerkezetek műszaki paramétereit, darabszámát a műszaki melléklet tartalmazza, mely külön papír de a szerződés szerves és elválaszthatatlan része.
Amire felhívnánk figyelmét, a legtöbb félreértés abból adódik, hogy a gyártási határidő NEM a beépítési határidő. A gyártási határidő az az időpont, amikor a megrendelt szerkezet raktárunkba érkezik a gyárból. Ezt nekünk át kell venni, ellenőrizni, és utána a megrendelőt értesíteni. Ekkor történik a konkrét beépítési határidő pontosítása, a megrendelő szabadideje és a mi szabad kapacitásunk függvényében, általában ez 5-10 munkanap szokott lenni a gyártási határidőtől számítva. A pontosított, egyeztetett vagy előre meghatározott beépítési határidő túllépése esetén kötbért fizetünk a megrendelőnek. Igény esetén a megrendelő biztosítása képpen, mely további közös egyeztetést igényelnek, és megállapodás esetén feltűntetendő a vállalkozási szerződés mindkét példányán.
Egy másik figyelmet igénylő részlet az a megrendelés kezdő időpontja, amitől a gyártási határidő számolódik és függ. Ez NEM a szerződéskötés időpontja, hanem az előleg befizetésének vagy számlánkon való teljesítésének (megérkezésének) időpontja. Mindkét feltételnek teljesülnie kell, vagyis aláírt szerződés nélkül előleget nem fogadunk be, másképp fogalmazva csak előleg befizetésével nem indítjuk el a gyártást, mint ahogy aláírt szerződésssel sem, amíg nincs pénzügyi teljesítés.
A pénzügyi teljesítés 3 módon is történhet: az előleg befizetése készpénz befizetésével bemutatótermünkben vagy bankkártyás fizetéssel bemutatótermünkben vagy adott helyszínen, illetve banki átutalással számlánkra. A végösszeg teljesítése minden esetben készpénzzel a beépítés helyszínén, vagy azonnali átutalásos banki tranzakcióval a műszaki átadás-átvételkor történik, ezzel egyidejűleg.

Szerződésminta megtekintése

FIZETÉS, FIZETÉSI MÓDOK

Mikor, hol és hogyan kell fizetnem a megrendelt szerkezeteket, szolgáltatást?

Ideális esetben a szerződés megkötése, aláírása után közvetlenül, a szerződés bruttó (ÁFÁs) értékének az 50%-át kell befizetnie készpénzben a bemutatótermünkben. Így a szerződéskötés és a gyártási határidő kezdete egybe esik, a rendelés leadható gyártásba.
Természetesen fizethet bankártyával is mobil banki terminálunkon bemutatótermünkben vagy adott helyszínen, úgy mint ahogy bármilyen boltban szokott. Ilyenkor arra érdemes figyelnie, hogy elegendő-e a fizetéshez a bankártyája fizetési limitje mert általában nagyobb, százezres nagyságrendű befizetésekről van szó.
Banki átutalással is teljesítheti számlánkra az előleg befizetését, bár ez általában némi kezelési költséggel szokott járni az Ön bankja részéről, amit érdemes egyeztetnie előtte.
Bármelyik banki fizetési mód esetén csak a szerződő személy/cég nevén és tulajdonában levő számláról áll módunkban fizetést befogadni.
Arra figyeljen az előleg pénzügyi teljesítésénél, hogy függetlenül a szerződéskötés időpontjától a megrendelés időpontja (vagyis a gyártás kezdete) az az előleg befizetésének vagy számlánkra való megérkezésének időpontja. Ettől az időponttól számolhat a szerződésben foglalt gyártási határidővel.
Azért említjük ezt, bár magától értetődőnek tűnhet, mert a tapasztalatunk azt mutatja, hogy a szerződéskötés és a valós pénzügyi teljesítés ideje között akár több hetes eltérés is előfordulhat, a gyártás viszont csak ekkor kezdődik, így automatikusan minden határidő a befizetésig eltelt idővel meghosszabodik.
A fennmaradó végösszeget a szerkezetek átvételekor/kiszállításakor vagy azok beépítése után közvetlenül, a helyszínen, a műszaki átadás-átvétel aláírásakor, készpénzben kell fizetnie, vagy azonnali átutalásos banki tranzakcióval.

Tudok fizetni bankkártyával?

Igen, az iqom myPos elektronikus pènzintèzet innovatív bankkàrtya terminàljai megtalálhatóak bemutatótermeinkben, melyek kèszpènzmentes fizetési megoldàsokat nyújtanak ügyfeleink számára, továbbá számlavezető bankunk, a Raiffeisen Bank hivatalos, és kizárólagos partnere is egyben.
Bankkártyás fizetésnél kérjük, hogy figyeljen kártyája fizetési limitjére. A kártyás fizetésen kívül készpénzzel vagy banki átutalással is teljesítheti befizetését.

BEÉPÍTÉS, SZÁLLÍTÁS

Mikor érdemes a nyílászáró szerkezeteket beépíteni?

Általában a festő munkálatok és a szigetelés, burkolás előtt érdemes. A nyílászárók beépítésekor figyelnünk kell a redőnydoboz kilógására, a bejárati ajtók esetében a padlószintre, segít az úgynevezett 100-as jegy. Panellakások esetében nincsenek fix időpontok. Nyílászáró csere esetén, a kibontás előtt (amennyiben nem szakember végezte a felmérést) ellenőrizzük a megfelelő méretet, mert a már kibontott falnyílás téli időszakban kellemetlen meglepetéseket tud okozni.

A nyílászáró szerkezethez hozzá tartozik a beépítés is?

Alapesetben nem. Cégünk teljeskörű szolgáltatást végez a nyílászárók területén, ezért természetesen, amennyiben Ön igényli, a nyílászáróit szakszerűen beépítjük, beleértve a régiek bontását és elszállítását valamint a szükséges kőműves visszajavítások elvégzését is. A nyílászárók önmagukban építőipari termékek. A gyártóegység kizárólag tervezési, gyártási és garanciális feladatokat lát el. A nyílászáró szerkezetek gyártója a megrendelt nyílászárókat legyártja és leszállítja raktárunkba. A beépítést mi vagy az Ön kivitelező szakembere végzi, aki külön jogi személy, független a gyártótól. A beépítésre külön megállapodást és díjazást szükséges kötni, meghatározni. A beépítésre külön garancia vonatkozik. Átvételkor először a nyílászáró szerkezeteket kell átvenni (beépítés előtt), majd a beépítést követően a nyílászárók azon funkcióit kell ellenőrizni melyekre előzőleg nem volt mód, majd a beépítés minőségét kell leigazolni. A beépítést kizárólag a gyártó által szabályozott módon szabad elvégezni. A szabályzatok a kereskedelmi partnereknél fellelhetők, publikusak.

A beépítés tartalmazza-e a kőműves munkát, illetve régi nyílászárók elszállítását?

A beépítés a szó legszorosabb értelmében a megrendelt nyílászárók szakszerű beépítését jelenti, míg a bontás beépítés a régi nyílászárók kibontását, majd az újak beépítését. A kőműves helyreállítási munkálatokat ezen munkafázis nem tartalmazza, de természetesen felár ellenében szakszerűen ezt a feladatot is ellátjuk az igényekhez, munkaterülethez igazodva. Alapesetben a régi nyílászárók elszállítását a megrendelő elvárása szerint felár, külön díj ellenében elvégezzük.

JÓTÁLLÁSI KÉRDÉSEK

Jótállási időn belüli hiba esetén mi a teendőm?

Jótállási esetben a vásárlás helyén kell megtenni írásban a bejelentést, mely történhet személyesen vagy elektronikus formában is, weboldalunkon erre a célra kialakított űrlap kitöltésével és elküldésével. Telefonon (bár minőségbiztositási okokból rögzítjük a beszélgetést) sajnos nem áll módunkban jótállási bejelentést elfogadni. Amennyiben cégünk nem tudja orvosolni a bejelentett problémát, a gyártóhoz tesz bejelentést. Ügyfélszolgálatunk a lehető legrövidebb időn belül igyekszik kezelni a bejelentéseket, de legfeljebb maximum 2 hetes időintervallumban tudjuk kiszolgálni, azzal a feltétellel, hogy amennyiben üveg vagy alkatrész csere indokolt, annak legyártása, szállítása a gyártó szabad raktárkészletének, kapacitásának és feldolgozási képességének a függvénye, mint harmadik fél, amire nem vagyunk hatással. Kérjük ezt vegye figyelembe a hiba bejelentésekor. Az általunk forgalmazott nyílászáró rendszerek kiemelkedő jótállási mutatókkal rendelkeznek, az elmúlt években a jótállási bejelentések száma rendkívül alacsony volt.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Hogyan kezeljük személyes adatait?

Adatkezelési tájékoztató

a www.ablak-nyilaszaro.info a weboldal látogatói részére

Bevezetés

A szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A szolgáltató teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése:

FENSTERSYSTEME KFT

 1. BUDAPEST, BANK UTCA 6. III. EM. 11.

12541140-2-06

Weboldal megnevezése, címe:

Az adatkezelő elérhetőségei: info@ablak-nyilaszaro.info

Fogalom meghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésén korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként. Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám / adóazonosítóA vevő azonosítása.

 

Számlaadatok

A számla azonosítása.

 

Számlakiállítás időpontjaTechnikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. Ön akkor is minden következmény nélkül leiratkozhat, ha vállalkozása időközben megszűnt, a vállalkozásból kilépett, vagy valaki az Ön kapcsolattartási adatait közölte velünk.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név                               Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail                           Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontjaTechnikai információs művelet.

IP cím                           Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok.

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosul adatkezelők. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, stb.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése.

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet

a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.

Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást □ használja                       □ nem

használja

Google Analytics alkalmazása esetén:

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy

kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek.

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet. Idézet az oldalról:

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.

Adatvédelem részletesen:

https://static.googleusercontent.Com/media/www.google.com/en//intl/hu/policies/priva cy/google privacy policy hu.pdf

Adatfeldolgozók

Tárhely szolgáltató:

Tárhely szolgáltató neve: Websupport Magyarország KFT

Székhely címe: 1132. BUDAPEST, Viktor Hugó utca 18-22.

Telefonszáma: +36 1 7002323

Ügyfélszolgálatának e-mail címe: info@mhosting.hu

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 7002323

Az Ön által megadott adatokat a tárhely szolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhely szolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhely szolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhely szolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) Elnöke:

Dr. Péterfalvi Attila

A NAIH levelezési címe:1363 Budapest, Pf. 9.

címe: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

telefonszáma: +36 1 391 1400

telefax: +36 1 391 1410

weboldala: http://www.naih.hu

elektronikus levelezési címe. ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Kapcsolattartó a FENSTERSYSTEME KFT részéről: Kovács Gábor Krisztián

Szolgáltatásaink: Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem.

TERVEZÉS, AMIRE ÉRDEMES FIGYELNIE

Az új nyílászáróim tervezésekor milyen szempontokat vegyek figyelembe?

Nagyon fontos eldöntenie, hogy milyen hosszú távra tervez és mennyire gondolkozik előre. Egy olcsó, de nem jó értékekkel bíró nyílászáró árának különbsége, energiaveszteségben (egy jobb minőségű rendszerhez viszonyítva) pár év után arra a szintre emeli a költségeit, amennyibe a jobb értékekkel bíró rendszer került volna. Ettől a zéró ponttól kezdve viszont az olcsó, de nem jól teljesítő rendszer Önnek mínuszban termel, a jobb teljesítményű rendszer viszont megtakarításba fordulna át.

A nyílászárók legyártása és beépítése mennyi időt vesz igénybe?

A nyílászárók tervezését időben kell elkezdeni. A határidőket nem a gyártóegység tolja ki, hanem az előkészületek, a tervezés. Időt kell szánni a tervezésre, mert a műanyag nyílászárók esetében évtizedekről van szó a használat tekintetében. Ügyfélszolgálatunk és a gyártó mindent megtesz, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján, minden tervszerűen haladjon. Alapesetben egy fehér szerkezet várható gyártási ideje 3-4 hét, egy színes szerkezeté pedig 4-6 hét. Az esetek döntő többségében a beépítés időigénye 1 munkanap, ez alól kivétel a szokatlanul sok darabszám, beszerelést akadályózó helyszíni körülmények mint például a felvonó hiánya és a munkaterület emeleti magassága, vagy a nagyon nagy távolság és az extra nagy méretek.

A nyílászáró tervezésekor már szükséges jeleznem redőny felszerelését, vagy ráér később is?

Említeni feltétlenül fontos ajánlatkéréskor, mert bizonyos tekintetben szerelési felületeket kell biztosítanunk a nyílászárók keretein. A későbbiek folyamán a redőny ide kerül rögzítésre. Természetesen költségtakarékossági szempontok miatt kihagyható ez a lépés, de akkor a felszerelt redőny főleg esztétikailag jelentős kárt fog szenvedni, valamint a redőnyautomata elhelyezésének függvényében a szárny nem mindig nyitható teljesen, 90 fokig. Kivétel a nyílászárók fölé épített redőnyszekrény, ez esetben kizárólag a nyílászáró szerkezetekkel egy időben történik a szerelés.

Mennyi a jótállás az Önök által beépített műanyag nyílászárókra?

Az általunk forgalmazott műanyag nyílászárókra profil függvényében 5 – 10 gyártói jótállás vállalunk, ami Schüco nyílászáró rendszerek esetében 5 évet, míg Veka nyílászáró rendszerek esetében 10 évet jelentenek a gyártóink által, melynek elengedhetetlen alap feltétele a gyártó által előírt szakszerű, életvitelszerű használat, és a karbantartások betartása, elvégzése, melyek figyelembevételével évtizedekig tökéletesen ellátjuk funkciójukat, megőrzik UV stabilitásukat.

Hogyan érdemes készülni nyílászáró cserére, mint megrendelő mi a teendőm?

A munkaterület szabad biztosítása a megrendelő, megbízó feladata, érdemes védőfóliával kitakarni a nyílászárók közvetlen környezetét, a padlóburkolatokat hullámpapírral óvni, és az esetlegesen útban lévő bútorokat és egyéb használati, törékeny tárgyakat elmozgatni. Komplett családi ház esetén megközelítőleg 1 nappal, panellakás és kisebb lakások esetén 6-8 órával kell számolni a beépítés időtartamát tekintve. A beépítés alatt figyeljünk a bejárat zárására, nehogy illetéktelen személyek kihasználják a nyüzsgést. Érdemes a beépítést végző szolgáltatóval előre egyeztetni a beépítők létszámát és a neveket.
Alapesetben, Önnek mint megrendelőnek a következő teendői vannak a beépítési munkálatok idején:

 • Lehetőség szerint biztosítania a szabályszerű parkolás lehetőségét minél közelebb az ingatlanhoz de max. 30 méteren belül, tekintettel, hogy a szakemberek esetenként több mint száz kilós szerkezeteket kell mozgatniuk kézzel. Parkolási zónába eső munkavégzés esetén a parkolási díj a kivitelezés kezdetétől a végéig a megrendelőt terheli.
 • amennyiben a bontás-beépítés közvetlenül utcai fronton történik vagy ez esetlegesen balesetveszélyes és/vagy károkozó törmelékhullást eredményez, akkor a terület lezárása, területfoglalási engedély és a törvény által előírt plusz felügyelő személy beszerzése és ennek költségei Önt illetik
 • biztosítania az akadálytalan bejutást, a balesetmentes szállítás lehetőségét a teljes útvonalon a munkaterületig (felvonó, lépcsőház, szűk folyosók szabaddá tétele, stb.), fenti okok miatt
 • akadálytalan hozzáférést biztosítania a régi nyílászárókhoz (bútorok, nagy méretű TV-k, kijelzők, HI-FI berendezések szétszedése, elmozgatása, függönyök leszedése, stb.)
 • elektromos áram és vízvételi lehetőség biztosítása a munkálatokhoz
 • illemhely használatának lehetősége a szakemberek részére, higiéniai okokból

Fontos számomra, hogy a műanyag nyílászáróim fokozott biztonsági vasalattal kerüljenek szerelésre?

A forgalomba lévő nyílászárók nagy részének zárrendszere kizárólag a hő-, hang-, és légzárást hivatott biztosítani. Biztonsági szempontból az úgynevezett oldalt bukó nyílászárók nem értékelhetők. Mindenképpen „alsó feszítés védelemmel” ellátott ablakokat válasszon. Opcióban kérhet kiemelt biztonsággal bíró WK1 (Widerstandsklasse 1) felszereltséget is.
Általános gyakorlat, hogy földszinti, első emeleti nyílászárók esetében indokolt lehet egy magasabb biztonsággal rendelkező vasalat, míg emeleti nyílászárókon kevésbé, ha az erőszakos behatolások helyének statisztikáját figyelembe vesszük.
Bővebb információt ügyfélszolgálatunktól kérhet.

Magyarország bármelyik pontjáról érdeklődhetek?

Természetesen! Ügyfélszolgálatunk segít Önnek már az elgondolási, tervezési fázisban. Cégünk képzett, oktatásokon rendszeresen jelenlévő kollegákkal dolgozik. Cégünk Magyarországon kívül dolgozott már Ausztriában, Németországban, Svájcban, Szlovákiában. Ügyfélszolgálatunk angol nyelvű érdeklődőinknek is készségesen segít!

AJTÓKKAL, ABLAKOKKAL KAPCSOLATOS

A műanyag nyílászárók merevségét, statikáját mivel biztosítják?

A műanyag nyílászárókat horganyzott acél merevítőkkel szerelik (kivétel egyes szénszálmerevítésű felsőgategóriás profilok), melyek a műanyag keretek/szárnyak belsejébe kerülnek rögzítésre, majd összehegesztve nem láthatók. A merevítők vastagságát 1,25-2,5 mm-es intervallumban határozhatjuk meg. A merevítők vastagsága a szerkezet nagyságától függ. Felesleges zártszelvényt tenni egy kisebb méretű ablakba, mivel jelentősen rontjuk így a szerkezet hőátbocsátási értékét, viszont statikailag nem indokolt. A profilgyártók előírják a megfelelő statikai határokat, azok betartása mindenki számára kötelező.

Mit jelent a melegperemes (polimer) távtartó vagy üvegzárás, tömítés?

A hőszigetelt üvegeket összeillesztési pontjaiknál eltartjuk egymástól, így biztosítjuk a légrétegek állandó vastagságát. Az illesztési keret lehet alumínium és lehet speciális műanyag keret. Az alumínium természetesen közvetíti a hideget-meleget az üveglapok között, a műanyag nem, így az utóbbi jobb hőszigetelési értékeket produkál, például nem alakul ki 1 cm-es páracsík az üveg szélén, igaz ez más esetben is jelentkezhet, de az alumínium üveg peremtömítés esetén a leggyakoribb. Az általunk forgalmazott termékkínálatunkban bizonyos rendszerek esetében alapesetben, felár nélkül melegperemmel kerül legyártásra nyílászárója, de azon esetekben is, ahol alapfelszereltségét tekintve alumínium távtartókkal kerülne legyártásra nyílászárója hőszigetelt üvege, ezen esetben is rendelhető melegperemmel felár ellenében. Bővebb információt ügyfélszolgálatunktól kérhet.

A leszállított nyílászárók milyen tartozékokat tartalmaznak?

Alapesetben a komplett, beüvegezett nyílászárókat, működésképesen. Tartozékként az összes kilincset, takarósapkákat, vízréskupakokat, cilinderbetétet az ajtóknál tartalmaznia kell. Színes szerkezetek esetében a színes oldalon szín azonos tartozékok. Egyéb esetben tartalmazniuk kell minden olyan opcionális szerelvényt, amit a műszaki mellékletben szerepeltettek. Átvételkor, a beépítési munkák megkezdése előtt, a műszaki melléklet alapján kell az ellenőrzéseket elvégezni. A párkányokat, szegőléceket, árnyékolástechnikai szerelvényeket, egyéb szolgáltatásokat szintén a műszaki mellékletnek kell tartalmaznia.

A műanyag nyílászárók szerelhetők-e más rendszerű árnyékolástechnikai elemekkel (redőnyök, rovarhálók, stb.)?

Igen, szerelhetők, de a nyílászárók tervezésekor feltétlenül említeni kell. A műanyag nyílászáró rendszerek egyaránt szerelhetők eléépített és felé épített redőnyrendszerekkel. Rovarhálók tekintetében fix és automata kivitel utólag is illeszthető. Nyílászáró vásárláskor ne feledkezzen meg a redőny-előkészítés szükségességéről.

Mit jelent a ütközőtömítéses és a középtömítéses PVC rendszer?

A ütközőtömítés esetén a tokra a szárny 2 db gumiszigeteléssel zár rá (jelölése AD), a középtömítéses rendszerek esetében (jelölése MD) a széltömítéses záródáson kívül +1 középső, körbefutó záródó gumiszigetelés is bekerül. Ebben az esetben fokozottabb hő-, hang-, és légzárást érhetünk el. Fontos szempont, melyre figyelnünk kell, hogy a középtömítés esetében egy középre helyezett trükkös gumicsík nem ugyanazt az értéket hozza, mint egy valós középső záródás.

ÁRAJÁNLAT IGÉNYLÉS, FELMÉRÉS

Kétbalkezes vagyok, nem értem, nem tudom hogyan kell mérni. Kijönnek felmérni és ha igen, mibe kerül?

Budapest, és vonzáskörzetében, továbbá a vidéki személyes helyszíni felméréseink esetében is előre közösen leegyeztetésre kerül a felmérés kiszállási díja az időpont egyeztetéssel egyidejűleg.

Sajnos előzetes írásos árajánlatkérés hiányában nem áll módunkban helyszíni felmérést végezni.
Ezt okkal tesszük. Mivel az egész ország területén, és a környező országokban is dolgozunk, ezért a folyamatos, esetenként több száz kilométeres kiszállásnak vannak járulékos költségei, mint az üzemanyag, gépkocsik rezsiköltsége, szakember díja, stb… Gyakran megtörtént, hogy ilyen esetben, azaz előzetes árajánlat nélküli megkeresésre helyszíni felmérést végeztünk, amiből később nem lett megrendelés. Viszont részünkre keletkezett költség, valamint kiesett idő.

Helyszíni felmérést az esetek többségében csak abban az esetben végzünk, amennyiben az előzetes árajánlat alapján az igénylő látja a beruházás nagyságrendi költségeit, és technikai feltételeit, azt elfogadja, és írásban jelzi elköteleződését, komoly szándékát a szerződéskötés iránt.
A helyszíni felmérés megléte még nem jár kötelezettséggel. Ekkor a felmérést végző kollégánk időpontot, és pontos helyszínt egyeztet, és elvégzi a személyes egyeztetés alkalmával a gyártási méretvételt. Ilyenkor részletes átbeszélésre kerül minden a helyszínen, erről egy felmérési jegyzőkönyv (felmérőlap) készül, amit cégünk is, és a megrendelő is aláírásával hitelesít a későbbi félreértések elkerülése végett. Ez a felmérési jegyzőkönyv sikeres szerződéskötés esetében a szerződés részét képezi, ebből keletkezik majd a vállalkozási szerződésünk műszaki melléklete.

A nyílászárók felmérésekor saját méréseket adjak meg, vagy szakember feltétlenül szükséges a helyszíni méretvételezésekhez?

Árajánlatkérés szintjén elégséges Önnek levennie a méreteket (adminisztrációs idő csökkentése érdekében, gyorsabban kaphat viszonylag pontos árakat), de tervezés, gyártás előtt kizárólag szakember végezze el a méretek pontosítását. Az Ön kőművese bizonyára profi a szakmájában, de a korszerű nyílászárók műszaki fejlődése évente produkál újdonságokat, mely újdonságokat nem egyszerű mindenkinek követnie. Szakembereink és kereskedelmi képviselőink a megfelelő nyílászáró tervezésen kívül egyéb energetikai, árnyékolástechnikai megoldásokra, részletekre is fel tudják hívni a figyelmet, melyek a későbbiek folyamán fontosak lehetnek, utólagos beépítésük vagy átalakításuk, javításuk jelentős anyagi kiadással járhat.

Ha én mérek, mit és hogyan mérjek?

Elsősorban fontos tudnia és nem kell amiatt aggódnia, hogy milliméter pontos méreteket vegyen.

A gyártók árképzése általában 10cm-es méretlépcsőben változik, tehát ha az Ön által végzett mérés és a későbbi, szakember által végzendő mérés között akár több centiméteres különbség adódik, az nem befolyásolja nagyságrendileg a termék árát.

Először a méreteknél mindig a szélességi méretet adja meg, utána pedig a magasságot (SzélességXMagasság).
Szélességi méretvételnél az ablaktok szélén levő faltól-falig való távolságot kell megmérni, magasságnál pedig a belső könyöklő (helytelenül: párkány) aljától az ablaktok tetejéig, felső fal kávájáig mérendő.

Új építésű ház esetében, vagy üres vakolt/vakolatlan nyílás esetében pedig a szabad nyílás méreteit kell megadni, de itt fontos feltüntetni, hogy ezek a szabad nyílás méretei, hogy a tervező szakember tudja beleszámolni a beépítési hézagokat és az esetleges árnyékolástechnikához szükséges toldó elemeket. Ebben az esetben a nyílászáró mérete mindig kisebb lesz mint a szabad nyílás mérete.

Itt érdemes megemlíteni a méretpontosság felelősségi részét. Amennyiben a mi szakembereink végzik a felmérést (esetek 99%-ban), akkor a méretpontosságért cégünk vállalja a felelősséget, nincs meglepetés a beépítéskor, hogy túl kicsi vagy túl nagy egy adott szerkezet a nyíláshoz képest. Amennyiben Ön nem kér helyszíni felmérést és Ön vagy az Ön szakembere adja meg a gyártási méreteket, akkor az Ön felelőssége a méretpontosság, így ha beépítéskor probléma adódik, akkor az esetleges újragyártás vagy a többlet helyszíni munkálatok költsége Önt terheli.

Hogyan kérjek, küldjek árajánlat igénylést?

Három módon is kérhet árajánlatot cégünktől.
Árajánlatot minőségbiztosítási okokból csak írásban tudunk elfogadni.
Ezt általában e-mail formájában tudja legegyszerűbben megtenni, amennyiben a központi e-mail címünkre elküldi levelét.
Az info@ablak-nyilaszaro.info e-mail címen tudjuk kérését fogadni.
Természetesen postai úton is tudjuk fogadni árajánlat kérését, melyet kérjük, hogy az alábbi 2 címünk valamelyikére küldjön el:

 • H – 1039., Budapest, III. Kerület, Kabar u. 5. (FensterSysteme Kft. a címzett)
 • H – 2120., Dunakeszi, Fő út 86. (FensterSysteme Kft. a címzett)

Amennyiben Ön nem technikai beállítottságú, nem jártas nyílászárókban vagy nem igazodik ki a technikai paraméterek között, akkor a saját szavaival írja le elképzelését, igényét és a méreteket (lásd: hogyan mérjen GYIK cikkünket), melyet küldjön el a fenti e-mail címünkre. Nagyon fontos, hogy írja meg nekünk telefonos elérhetőségét, mert amennyiben az árajánlat készítő munkatársunknak kérdése lenne, akkor sokkal gyorsabb és közvetlenebb az információ csere, jelentősen rövidebb az adminisztrációs idő. Továbbá írja meg a beépítés helyszínét (csak településnév kell, a szállítási költségek számolhatósága miatt).

Amennyiben Ön már eligazodik a technikai paramétereken, van konkrét elképzelése vagy tervezői dokumentációja, akkor használhatja az árajánlat igénylő űrlap megnevezésű menüpontunk alatti űrlapot. Azt kitöltve viszonylag pontos árajánlatot tudunk küldeni.

Ha befárad személyesen a budapesti vagy a dunakeszi bemutatótermünkbe, akkor munkatársaink készségesen állnak rendelkezésére és amennyiben rendelkezik méretekkel akkor kisebb munkák esetében a helyszínen is tudunk árajánlatot adni (nagyobb munkák, darabszámok, összetett szerkezetek esetén a helyszínen nem áll módunkban azonnali ajánlatot adni, mert tervezés, esetleges gyári egyeztetés szükséges hozzá).